Dojo regels

Het betreden van de Dojo

De ingang van de dojo is niet alleen het naar binnen gaan, maar is het binnentreden van de (denkbeeldige) tempel van het “Bushido”. Voor het naar binnentreden groet men eerst de chinden (trainingszaal/tempel). Er wordt gegroet met de handen gestrekt en aangesloten langs de zijkanten van de bovenbenen, terwijl men vanuit het midden doorbuigt met het hoofd omlaag.

Dan vanuit fudo-dachi roep je luid “Osu” (uitspreken als Oesh), hetgeen betekent “ik groet u allen”. Daarna loopt men naar de Shihan/Sensei en groet hem op dezelfde manier met de vuisten als bij fudo-dachi. Vervolgens loopt men naar de alle aanwezige Sensei’s en groet deze ook aan.

“Seiza” en de aangroet procedure

Dan gaat iedereen, de hoogst gegradueerde leerling vooraan, direct zitten in Seiza(kniezit) op één lange rij in de lengte richting van de zaal. Bij het sein “Seiza” (begin van de les), gaat iedereen in kniezit zitten met het zitvlak op de hielen, vuisten in de liezen. Dit gebeurt op volgorde van graad met de leerling met de hoogste graad rechts vooraan.

De aanwezige Sempai verzorgt de openingsceremonie. Hij kijkt eerst naar achteren of iedereen in de juiste houding zit, waarna hij luid roept “Mokuso”(ogen dicht). Iedereen sluit de ogen en wacht op de uitroep “Mokuso Yame” (ogen open).

Daarna krijgen we “Chinden-ni-rei”, dit is de groet aan de tempel, waarbij een ieder belooft zich zowel lichamelijk als geestelijk voor de volle 100% te geven. Dit wordt gedaan op de Kyokushinkai manier door de vuisten met de knokkels van de wijs en middelvingers op de grond voor je te plaatsen en iets door te buigen terwijl men vanuit de ooghoeken naar voren blijft kijken. Zorg ervoor het zitvlak aangesloten op de hielen te houden.

Daarna draait de Shihan zich om en zit nu recht tegenover de leerlingen, waarop de Sempai met de hoogste graad roept “Shihan-ni rei” waarop een ieder weer groet met de knokkels op de grond en een duidelijk “Osu” laat horen.

Vervolgens draait de Sensei(s) zich om en de Sempai roept : “Sensei-ni-rei” waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk “Osu”.

Vervolgens draait de Sempai(s) zich om en de Sempai roept : “Sempai-ni-rei” waarop een ieder wederom groet met de knokkels op de grond met een duidelijk “Osu”.

Hierna blijft iedereen zitten tot de leraar zegt wat er moet gaan gebeuren.

Dojo gedrags-etiquette

 1. De leraar wordt nooit met naam of voornaam aangesproken, maar altijd met “Shihan of Sensei”.
 2. De hoogst gegradueerde leerling wordt altijd met “Sempai” aangesproken, afhankelijk van zijn graad.
 3. Als een les is afgelopen laat een ieder de “Shihan of Sensei” bij het verlaten van de dojo, indien hij dat wil, voorgaan. Vervolgens verlaat iedereen op bandhoogte de dojo.
 4. Wanneer een Sensei/Shihan de dojo verlaat, dienen alle aanwezige leerlingen de meester af te groeten in fudo-dachi en met een Osu.
 5. Als men met een Shihan of Sensei praat of iets vraagt staat men in fudo-dachi met de vuisten op de juiste manier. Evenzo als de Shihan of Sensei iets staat uit te leggen.
 6. Te laat?: 
  1. Dreig je te laat te komen? Toon respect en laat dit z.s.m. aan de Shihan/Sensei/Sempai weten.
  2. Bij het te laat binnen komen, om wat voor reden dan ook, gaat men na het binnen treden van de dojo in Seiza zitten met het gezicht naar de muur en wacht totdat de Shihan of Sensei het sein geeft om de les te gaan volgen.
  3. Wanneer je de les weer mag volgen, groet je eerst de Shihan/Sensei/Sempai in fudo-dachi en met een Osu.
 7. Met het oog op de samenhorigheid en verstaanbaarheid tussen alle leden is de voertaal in de dojo/kleedruimte Nederlands c.q. Japans.
 8. Zorg altijd voor een schoon karate gi (karatepak) en draag alleen de band waar je recht op hebt.
 9. Op de karate gi wordt het Kyokushinkai-embleem gedragen n.l. op de linkerborst plus de dojo embleem op de linker mouw.
 10. Het dragen van sieraden is streng verboden.
 11. In de dojo heeft men respect voor iedereen daar aanwezig.
 12. Men verlaat de dojo nooit zonder toestemming van de aanwezige Shihan of Sensei.
 13. Men volgt altijd op wat de Shihan of Sensei u opdraagt (in alle redelijkheid)
 14. Men zorgt dat men een schoon lichaam heeft voor dat men naar de dojo komt, altijd voeten wassen, thuis of in de wasbak bij de kleedkamer.
 15. Men zorgt voor kort geknipte nagels aan handen en voeten en men heeft nooit snoep of eten in de mond.
 16. Geef nooit in het openbaar kritiek op de Shihan of Sensei tijdens het lesgeven, maar spreekt hem daar persoonlijk op aan na de les, wanneer u daar behoefte aan hebt.
 17. Wanneer men Sensei en/of Sempai is heeft men de taak om toezicht te houden binnen de dojo en de kleedkamer. Geef dus altijd het goede voorbeeld.
 18. De aanwezige Shihan/Sensei/Sempai draagt er zorg voor dat niemand uit de groep zich op enige wijze negatief over de club of het kyokushin uitlaat. Indien nodig spreekt hij de persoon in kwestie daarop aan en corrigeert hem op zijn gedrag. Bij herhaling moet hij de Shihan/Sensei inlichten.
 19. Wees altijd beleefd, toon respect voor iedereen en geef het goede voorbeeld.