Technieken

Standen (dachi)

Heisoku dachi : Voeten gesloten, natuurlijke parallelle stand
Shizentai of
Heiko dachi
: Voeten heupbreedte en naast elkaar
Musubi dachi : Hielen tegen elkaar, V-vorm, voeten 90 graden
Hachiji dachi : Voeten schouderbreedte, voeten licht naar buiten wijzend
Kiba dachi : Paardezitstand: voeten 2x schouderbreedte,
voeten evenwijdig, gebogen knieen
Zenkutsu dachi : Voorwaartse stand
(voorste been gebogen, gewichtsverdeling 70:30)
Kokutsu dachi : Achterwaartse stand
(achterste been gebogen, voeten haaks op elkaar)
Fudo dachi : Gevechtsstand (onbeweeglijke stand,
sterk naar alle kanten), gewicht op beide benen
(combinatie tussen zenkutsu en kiba dachi)

 

Afweertechnieken (uke waza)

Jodan uke : Opwaartse afweer, verdediging voor het hoofd
Soto uke : Afweer van buiten naar binnen, eindigt voor het lichaam
Uchi uke : Afweer van binnen naar buiten, eindigt voor het lichaam
Gedan barai : Lage afweer
Shuto uke : Afweer met meskant van open hand
Morote uke : Afweer met twee armen,1 arm ondersteunt de ander
Kakiwake uke : Dubbele openende afweer (wigblok)

 

Stoottechnieken (tsuki waza)

Oi tsuki : Vorderende vuiststoot, zelfde arm en been is voor
Gyaku tsuki : Tegengestelde vuiststoot, bijv. linker been voor,
rechter arm stoot
Kizame tsuki : Reikende vuiststoot met voorste arm,
heupen draaien half weg
Nukite : Steekstoot met speerhand

 

Trap- en stamptechnieken (geri waza)

Mae geri : Voorwaartse trap met bal van de voet
Mawashi geri : Cirkelende trap met bal van de voet (soms wreef)
Yoko geri keage : Zijwaartse stijgende trap met meskant van de voet
Yoko geri kekomi : Zijwaartse stampende trap met meskant van de voet
Ushiro geri : Achterwaartse stampende trap met hiel
(recht naar achteren)
Fumikomi : Naar beneden gerichte stampende trap met meskant
van de voet
Kin geri : Mae geri met de wreef naar het kruis
Hiza geri : Voorwaartse trap met de knie

 

Slagtechnieken (uchi waza)

Shuto uchi : Slag met de meskant van de hand
Uraken uchi : Slag met de bovenkant van de vuist (knokkels)
Tettsui uchi : Slag met hamervuist (pinkzijde)